Teaching

Algorithms and Computability

Obligatory course for Computer Science undergrad students, 7th semester.

Automata Theory and Formal Languages

Obligatory course for Computer Science students.

Machine Learning Workshop

Elective course for Computer Science students.

Programowanie 1 - Strukturalne

Podstawy programowania strukturalnego. Przedmiot obowiązkowy dla kierunku Informatyka, 1. semestr.

Software Engineering 2

Obligatory course for Computer Science undergraduate students, 6th semester.

Warsztaty z technik uczenia maszyn

Przedmiot obieralny, Informatyka. Semestr letni.

Contact

Agnieszka Jastrzębska, Ph.D. Eng.
Faculty of Mathematics and Information Science
Warsaw University of Technology
Koszykowa 75
00-662 Warszawa
+48 22 621 93 12
A.Jastrzebska[at]mini.pw.edu.pl