Dydaktyka

Algorithms and Computability

Obligatory course for Computer Science undergrad students, 7th semester.

Introduction to Natural Language Processing

Elective course for Computer Science students.

Machine Learning Workshop

Elective course for Computer Science students.

Podstawy Przetwarzania Języka Naturalnego

Przedmiot obieralny na kierunku Informatyka

Programowanie 1 - Strukturalne

Podstawy programowania strukturalnego. Przedmiot obowiązkowy dla kierunku Informatyka, 1. semestr.

Software Engineering 2

Obligatory course for Computer Science undergraduate students, 6th semester.

Teoria Algorytmów i Obliczeń

Przedmiot obowiązkowy dla studentów sem. 7 kierunku Informatyka.

Warsztaty z Technik Uczenia Maszyn

Przedmiot obieralny dla kierunku Informatyka.

Kontakt

dr inż. Agnieszka Jastrzębska
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Koszykowa 75
00-662 Warszawa
+48 22 621 93 12
A.Jastrzebska[at]mini.pw.edu.pl